Lưu trữ Danh mục: Chủ đầu tư The Muse Đà Nẵng

Chủ đầu tư The Muse Đà Nẵng.

UBND thành phố Đà Nẵng cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Đông Đô, Dự án Tổ hợp căn hộ bên bờ sông Hàn

Dự án Tổ hợp căn hộ bên bờ sông Hàn

Ngày 13/01/2022, UBND thành phố Đà Nẵng đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty Cổ phần tập đoàn Đông Đô, dự án Tổ hợp căn hộ bên bờ sông Hàn. Địa điểm thực hiện Dự án tại Khu đất A2-1 Khu dân cư làng cá Nại Hiên Đông, phường Nại […]