Category Archives: Báo chí nói về The Muse Đà Nẵng

Báo chí nói về The Muse Đà Nẵng.

Báo Đấu Thầu: Đà Nẵng chấp thuận chủ trương và nhà đầu tư 3 dự án chung cư thương mại

Dự án Tổ hợp căn hộ bên bờ sông Hàn

Đà Nẵng cùng lúc chấp thuân chủ trương đầu tư và chấp thuân nhà đầu tư đối với 3 dự án chung cư thương mại có chiều cao tối thiểu từ 8 tầng đến tối đa 30 tầng.